Kominy ceramiczne i pustaki z keramzytu
Odzyskaj VAT za materiały PDF Drukuj
Jeśli w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.


Uprawnionymi są osoby fizyczne, które:
1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych
2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT
3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,
4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu ich odsprzedaży
5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością
6) posiadają pozwolenie na budowę,

Wniosek o zwrot VAT może być złożony:
1. po zakończeniu inwestycji, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji albo
2. raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. 22% stawką podatku VAT określi obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa.

pełny tekst do ściągnięcia tutaj